ECOLE DE BASKET

– mercredi: Margaux THOMAS – 06.64.52.51.43

– samedi: Nassima FASSI – 06.69.00.86.23

 

POUSSINS

Thomas ROMERO – 06.30.16.29.26 / Marine SIMON – 06.31.03.05.24

 

BENJAMINS

Anthony CATHALA – 06.62.00.68.02

 

MINIMES FRANCE UNION

Fabien D’ARCANGELO – 06.13.23.07.46

 

MINIMES CB

Anthony CATHALA – 06.62.00.68.02 / Louis PROLHAC – 06.58.04.30.22

 

CADETS FRANCE UNION

Thomas ROMERO – 06.30.16.29.26

 

CADETS CB

Maxime DELORME – 06.72.46.96.51

 

Cliquer ici pour un affichage pleine page